1. TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK:

MIT nyújtunk?

Személyi segítő szolgáltatás

Aktív részvételével segítjük a fogyatékossággal élő személy higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítését.

Segítséget nyújtunk a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, speciális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, szabadidős tevékenységekhez.

 

Szállító Szolgálat

A szállítással lehetővé tesszük a szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

 

Információnyújtás, tanácsadás

Önálló életvezetéshez szükséges ügyekben javaslattétel, információszolgáltatás, jogi segítségnyújtás.

 

HOL lehet igénybe venni a szolgáltatásokat?

Telephely: 8300. Tapolca, Kossuth Lajos u. 12/2.
Tel: 06-30-6876269
Nyitva tartás: H-P. 8-16 óráig

Nyitva tartási időn kívül az irodahelyiségben üzenetrögzítő működik.

 

KIK vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Tapolca és Badacsonytomaj város, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Ábrahámhegy, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Raposka, Gyulakeszi, Révfülöp, Kővágóőrs, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Balatonhenye, Salföld, Balatonrendes, Kisapáti, Kékkút községek közigazgatási területén lakó fogyatékossággal élő személyek, akik fogyatékosságukat szakorvosi vagy Országos Rehabilitációs és Orvosszakértői Intézet által kiadott szakvéleménnyel igazolni tudják, illetve fogyatékossági támogatásban , vakok személyi járadékában vagy emelt összegű családi pótlékban részesülnek, és a MÁK által kiadott határozattal rendelkeznek.

 

Azon személyeknek is nyújtunk ellátást, aki a fentiekben felsorolt igazolásokkal nem rendelkeznek de állapotukból adódóan ápolást, gondozást igényelnek. Részükre szolgáltatásainkat maximális térítési díj ellenében nyújtjuk.

 

MENNYIBE kerülnek a szogáltatások?

Jövedelem
Ft/hó/fő
Személyi segítés
Ft/óra
Szállítás
Ft/km
56.920 alatt térítésmentes 40
56.921-85.380 50 50
85.381-100.000 150 60
100.001-120.000 300 60
120.001 felett 320 65

 

Informácónyújtás, tanácsadás térítésmentes.

 

A támogató szolgálat két személygépkocsival rendelkezik melyek közül az egyik a törvényeknek megfelelően három pontos biztonsági rögzítéssel és mobil rámpával rendelkező akadálymentesített gépkocsi.

 

 

 

2. REHABILITÁCIÓS MUNKAHELY:

Célunk, olyan munkahelyet működtetni ahol a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalóink képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát, munkafolyamatot végezhetnek.

Az egyesület úgy alakítja tevékenységi körét, hogy az a lehető legjobban alkalmazkodjon a megváltozott munkaképességű személyek igényeihez. Fő profilunk drót munkát foglal magába különböző módozatban: hajtogatás, pedrés, köszörülés, csipkedés, mérés. 25 féle dróttal dolgozunk, minden formátumnak megvan a mintadarabja, színekkel különböztetjük meg. Így a zsákokon és a neki megfelelő munkaasztalokon azonos színnel jelöljük, a könnyebb munkavégzés feltételeként.

A munkahelyen megváltozott munkaképességű látás, hallás, értelmileg és mozgássérült munkatárs is dolgozik. Ezért a drót formátumok jó lehetőséget biztosítanak a differenciált munkavégzésre. S mindenkinek lehetősége van olyan munkára, ami követi a lépcsőzetesség elvét, s kellő motivációt biztosít ugyanakkor ahhoz, hogy minden lépcsőfok sikerélményt is adjon. A munkavégzés nem jár emeléssel, megterhelő fizikai igénybevétellel.

Jelenleg 72 fő dolgozik a munkahelyen, ebből 54 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő és 6 fő segítő munkatárs dolgozik.

Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 8300 Tapolca, Vincellér u. 7.
Telephely: 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 43-45.
Tel.: 06-30-8231569
E-mail: rehabefoesz [kukac] t-email.hu

 

 

3. ÉLETLEHETŐSÉG KHT SZOCIÁLIS NAPPALI INTÉZMÉNY:

Intézményünk célja elsősorban az oktatásból kikerülő 18 év feletti korosztályba tartozó fiatal illetve felnőtt fogyatékosok személyek ellátása, életük gyógypedagógiai tudatossággal történő megszervezése. . A fiatalok komplex megismerése után meghatározzuk a fejlődést biztosító eljárásokat. A fejlesztés, szinten tartás törekvései a szomatikus és pszichés fejlődés minden területére kiterjednek, támaszkodva a kevésbé, és a nem sérült funkciókra.

Az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosítása.

Munkánk célja a fiatalok kísérése azon a fejlődési úton, amely segíti őket ahhoz, hogy az emberi társadalom egészséges lelkületű, részben önálló, a mindennapi követelményekhez valamilyen szinten alkalmazkodni tudó tagjaivá váljanak. Pedagógiai felfogásunkban nem a fogyatékosság és a pszichés károsodás ténye kap hangsúlyt, hanem a fejlődésben akadályozott személyek emberi méltósága.

Az ellátottak köre, jellemzői

Tapolca város és kistérség területéhez tartozó településeken életvitelszerűen tartózkodó, fogyatékos és érzelmi, akarati gyenge személyek, ellátása a feladatunk, aki az intézményünkben felvételt nyert.

 • látás fogyatékosok
 • hallás fogyatékosok
 • értelmi fogyatékosok
 • mozgásszervi fogyatékosok
 • érzelmi akarati élet zavaraival küszködők
 • halmozottan fogyatékosok

Elsődeges célok, feladatok:

 • A saját otthonukban élő fogyatékos, és érzelmi, akarati gyenge személyek napközbeni gondozása, foglalkoztatása, nevelése és fejlesztése.
 • Az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése
 • Szociális foglalkoztatás keretében, munka- rehabilitáció valamint fejlesztő felkészítő foglalkoztatás lehetőségének biztosítása.
 • Szabadidős programok szervezése
 • Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (felvilágosító előadások, tanácsadás, mentális gondozás)
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Meleg élelem biztosítása
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • Önszerveződő csoportok támogatása

 

Minden fogyatékossági csoportba tartozó fiatal számára megfelelő készség és képesség fejlesztő szinten tartó foglalkozásokat kívánunk nyújtani a lehetőségeinkhez képest.

Munka-rehabilitáció:

A munka-rehabilitáció célja az Intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.

A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretébe történik. A munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban megállapodást köt az intézményvezetővel.

Elérhetőségeink:

Levelezési cím: Életlehetőség Nappali Intézménye
Tapolca, Kossuth Lajos u. 12/2
Tel.: 06-308231590
E-mail: eletlehetoseg [kukac] freemail.hu

 

Életlehetőség KHT.

 

 

4. Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtás megváltozott munkaképességű személyeknek Veszprém megyében:

Amennyiben Ön megváltozott munkaképességű, vagy a környezetében ismer egészségkárosodott személyt, szeretnénk felhívni figyelmét új szolgáltatásunkra, amelynek célja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése!

Szolgáltatásaink:

 • munkaerő-piaci információ nyújtás
 • tanácsadás (egyéni, csoportos, pszichológiai)
 • felkészítés a munkavállalásra
 • segítség nyújtás az önéletrajz elkészítésében
 • munkaerőigény feltárás
 • munkaközvetítés

Térítésmentes szolgáltatásinkat igénybe veheti minden megváltozott munkaképességű személy, aki rendelkezik az állapotát igazoló dokumentummal.

Irodák:
8300 Tapolca, Wesselényi út 5.
Telefon: 06-87/510-038
Foglalkoztatási tanácsadó: Hanczvikli Gyuláné, Horváthné Moravecz Klára
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-16 óra
 
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. fsz. 1.
Telefon: 06-30/611-5969
Foglalkoztatási tanácsadó: Erdei Rita
Nyitva tartás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8-13 óra
Kedd, Csütörtök: 8-16 óra